Hulp nodig?Ga naar de helpdesk

Cloud & DevOpsEngineer

Freelance DevOps Engineer gespecialiseert in Kubernetes, AWS, Infastructure as Code, en GitLab CI.

Hero_phone

Cloud Native

Laten we samen uw visie bouwen, implementeren en opschalen!

Van naadloze implementaties tot geautomatiseerde schaling: wij orkestreren elk aspect van uw cloudomgeving. Benut efficiëntie, betrouwbaarheid en innovatie in perfecte harmonie. Verbeter uw digitale landschap met ons als uw Cloud DevOps-expert.

Security hardening

Beveilig uw Kubernetes en cloud-native omgevingen tegen verschillende bedreigingen om de beschikbaarheid van applicaties te waarborgen

Observability platform

Opzetten van open-source stacks, zoals LGTM of ELK, waarbij u zelf data in eigen beheer houdt en geen excessieve kosten betaald voor licenties

Dependency en Release management

Het automatiseren van dependency upgrades in combinatie met gestandardiseerde release management maakt lifecycle management schaalbaar

GitOps

Automatiseer beheer van applicaties met een versiegestuurde infrastructuur met Argo CD. Zeg vaarwel tegen handmatige fouten en hallo tegen efficiëntie

Serverless architecture

Ervaar ongeëvenaarde schaalbaarheid, kostenefficiëntie en flexibiliteit. Focus op innovatie, niet op infrastructuur

Compliance implementatie

Het implementeren van naleving van codes en normen om aan wettelijke vereisten te voldoen

Opleidingen en Certificeringen

BSc & MSc in Distributed Systems en Software Engineering

Met mijn Computing Science Master heb ik mij gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering. Dit heeft mij een uitstekende basis gegeven om complexe systemen te begrijpen en te ontwikkelen.

Kubestronaut

Het Kubestronaut programma erkent personen die consequent hebben geïnvesteerd in hun permanente educatie en hun vaardigheidsniveau hebben vergroot met Kubernetes. Alleen individuen die met succes alle Kubernetes-certificeringen van CNCF hebben behaald - CKA, CKAD, CKS, KCNA, KCSA - ontvangen de titel "Kubestronaut".

Kubestronaut BadgeCertified Kubernetes Security Specialist BadgeCertified Kubernetes Administrator BadgeCertified Kubernetes Application Developer BadgeKubernetes and Cloud Native Security Associate BadgeKubernetes and Cloud Native Associate Badge

AWS Certified Developer - Associate

Behaalders van deze certificering hebben een uitgebreide kennis van applicatie life-cycle management. Ze toonden vaardigheid in het schrijven van applicaties met AWS-service-API's, AWS CLI en SDK's; containers gebruiken; en implementeren met een CI/CD-pipeline. Badge-eigenaren kunnen cloudgebaseerde applicaties ontwikkelen, implementeren en debuggen die de best practices van AWS volgen.

Terraform Associate (003)

Terraform is een Infrastructure as Code (IaC) tool waarmee u veilig en voorspelbaar programmatisch infrastructuur in elke cloud kunt inrichten en beheren. Terraform associates kennen de concepten, vaardigheden en use cases waarvoor Teraform gebruikt kan worden.

Cilium Certified Associate

Het Cilium Certified Associate (CCA) examen bevestigt de kennis van een gebruiker over het verbinden, beveiligen en observeren van Kubernetes-clusters met behulp van Cilium.

Technology Stack

AWS

Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services.

Argo CD

A declarative, GitOps continuous delivery tool for Kubernetes.

GitLab

The One DevOps Platform for software innovation.

Terraform

Deliver infrastructure as code.

Kubernetes

Open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications.

Grafana

Query, visualize, alert on, and explore your metrics, logs, and traces wherever they are stored.

Cilium

eBPF-based Networking, Observability, Security.

OpenTelemetry

High-quality, ubiquitous, and portable telemetry to enable effective observability.

Prometheus

Prometheus collects and stores its metrics as time series data.

Loki

Horizontally scalable, highly available, multi-tenant log aggregation system inspired by Prometheus.

Tempo

Open source, easy-to-use, and high-scale distributed tracing backend.

Helm

The package manager for Kubernetes.

Elastic

Open, extensible, full-stack observability built on search

Trivy

The all-in-one open source security scanner.

Falco

Falco is a cloud-native security tool designed for Linux systems.

gVisor

gVisor is an open-source Linux-compatible sandbox that runs anywhere existing container tooling does.

Kube-bench

Tool that checks whether Kubernetes is deployed securely by running the checks documented in the CIS Kubernetes Benchmark.

Longhorn

Cloud native distributed block storage for Kubernetes

DigitalOcean

A simple and scalable cloud platform for all developer needs.

Harbor

Open-source trusted cloud native registry project that stores, signs, and scans content

Docker

Docker is a platform designed to help developers build, share, and run modern applications.

Cloudflare

Content delivery network and DDoS mitigation company.

Kaniko

Tool to build container images from a Dockerfile, inside a container or Kubernetes cluster.

NextJS

An open-source web development framework created by Vercel enabling React-based web applications with server-side rendering and generating static websites.

Wordpress

The world's most popular website builder.

Strapi

The next-gen headless CMS, open-source, javascript, enabling content-rich experiences to be created, managed and exposed to any digital device.

Velero

Open source tool to safely backup and restore, perform disaster recovery, and migrate Kubernetes cluster resources and persistent volumes.

ICT-er Sjouke is flexibel en snel. Weet wat hij doet en is professioneel. Je hoeft hem maar te berichten en hij is er vaak binnen twee werkdagen. Dat noem ik nog eens goede service!

Aukjes Zorgaanbod
Aukje van der Heide
Eigenaar, Aukjes Zorgaanbod

Bedankt dat je voor mij een programma hebt gemaakt en dat je maandelijks een check gaat doen op mijn site! Zo blijf ik op de hoogte van de ‘klikken’ van mijn bezoekers en kan ik daar op anticiperen.

Slachtehiem
Lenie Hoitema
Eigenaar, Recreatieboerderij Slachtehiem

Bedrijven met wie wij hebben mogen samenwerken

TKP Pensioen BV
House of Deeprelax
Classic Suzuki Parts NL
Sociaal Goud
Sisther
Dijkstra Motoren