Over mij

Tijdens mijn Bachelor in Computing Science ben ik begonnen als ZZP'eer in de IT. Mijn opdrachten begonnen vooral met het bouwen van simpele websites en groeiden uit tot compleet custom applicaties met verschillende frameworks in verschillende talen.

Met mijn Master heb ik mij gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering. Aansluitend op mijn scriptie over Cloud Application Cost Profiling, aan de hand van een observability stack, zijn mijn werkzaamheden als ZZP'er meer verschoven richting het Cloud-native spectrum.

 • Profile picture

  Sjouke de Vries

  Eigenaar

  Op dit moment ben ik al geruime tijd actief als DevOps engineer met tooling zoals o.a. Terraform, Kubernetes, Argo CD, GitOps, Helm, en GitLab pipelines. Ik blijf altijd doorleren en hoop naast mijn CKAD en AWS certificatie binnenkort ook de CKA te behalen. Het liefst werk ik aan een uitdaging!

Tijdlijn

 • Oprichting SDV Services

 • Afgestudeerd BSc Computing Science aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • Afgestudeerd MSc Computing Science gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering

 • Certified Kubernetes Application Developer

 • Cost-Profiling Microservice Applications Using an APM Stack

  https://www.mdpi.com/1999-5903/15/1/37
 • AWS Certfied Developer Associate

 • Certified Kubernetes Administrator

 • Terraform Associate

 • AWS Certified DevOps Engineer Professional

Certificaties

BSc & MSc in Distributed Systems en Software Engineering

Met mijn Computing Science Master heb ik mij gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering.

Certified Kubernetes Application Developer

Het Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)-programma is ontwikkeld door de Cloud Native Computing Foundation (CNCF), in samenwerking met The Linux Foundation, om het Kubernetes-ecosysteem uit te breiden door middel van gestandaardiseerde training en certificering.

Certified Kubernetes Application Developer Badge

AWS Certified Developer - Associate

Behaalders van deze certificering hebben een uitgebreide kennis van applicatie life-cycle management. Ze toonden vaardigheid in het schrijven van applicaties met AWS-service-API's, AWS CLI en SDK's; containers gebruiken; en implementeren met een CI/CD-pipeline. Badge-eigenaren kunnen cloudgebaseerde applicaties ontwikkelen, implementeren en debuggen die de best practices van AWS volgen.

Technology Stack

AWS

Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services.

Argo CD

A declarative, GitOps continuous delivery tool for Kubernetes.

GitLab

The One DevOps Platform for software innovation.

Terraform

Deliver infrastructure as code.

Kubernetes

Open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications.

Longhorn

Cloud native distributed block storage for Kubernetes

Elastic

Open, extensible, full-stack observability built on search

Helm

The package manager for Kubernetes.

DigitalOcean

A simple and scalable cloud platform for all developer needs.

Harbor

Open-source trusted cloud native registry project that stores, signs, and scans content

Docker

Docker is a platform designed to help developers build, share, and run modern applications.

Cloudflare

Content delivery network and DDoS mitigation company.

Kaniko

Tool to build container images from a Dockerfile, inside a container or Kubernetes cluster.

NextJS

An open-source web development framework created by Vercel enabling React-based web applications with server-side rendering and generating static websites.

Wordpress

The world's most popular website builder.

Strapi

The next-gen headless CMS, open-source, javascript, enabling content-rich experiences to be created, managed and exposed to any digital device.

Velero

Open source tool to safely backup and restore, perform disaster recovery, and migrate Kubernetes cluster resources and persistent volumes.