Over mij

Tijdens mijn Bachelor in Computing Science ben ik begonnen als ZZP'eer in de IT. Mijn opdrachten begonnen vooral met het bouwen van simpele websites en groeiden uit tot compleet custom applicaties met verschillende frameworks in verschillende talen.

Met mijn Master heb ik mij gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering. Aansluitend op mijn scriptie over Cloud Application Cost Profiling, aan de hand van een observability stack, zijn mijn werkzaamheden als ZZP'er meer verschoven richting het Cloud-native spectrum.

 • Profile picture

  Sjouke de Vries

  Eigenaar

  Op dit moment ben ik al geruime tijd actief als DevOps engineer met tooling zoals o.a. Terraform, Kubernetes, Argo CD, GitOps, Helm, en GitLab pipelines. Ik blijf altijd doorleren en hoop naast mijn CKA, CKAD en AWS binnenkort meer certificeringen te behalen. Het liefst werk ik aan een uitdaging!

Tijdlijn

 • Oprichting SDV Services

 • Afgestudeerd BSc Computing Science aan de Rijksuniversiteit Groningen

 • Afgestudeerd MSc Computing Science gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering

 • Certified Kubernetes Application Developer

 • Cost-Profiling Microservice Applications Using an APM Stack

  https://www.mdpi.com/1999-5903/15/1/37
 • AWS Certfied Developer Associate

 • Certified Kubernetes Administrator

 • Terraform Associate

 • Certified Kubernetes Security Specialist

 • Kubernetes and Cloud Native Associate

 • Kubernetes and Cloud Native Security Associate

 • Kubestronaut

 • AWS Certified DevOps Engineer Professional

Opleidingen en Certificeringen

BSc & MSc in Distributed Systems en Software Engineering

Met mijn Computing Science Master heb ik mij gespecialiseerd in Distributed Systems en Software Engineering. Dit heeft mij een uitstekende basis gegeven om complexe systemen te begrijpen en te ontwikkelen.

Kubestronaut

Het Kubestronaut programma erkent personen die consequent hebben geïnvesteerd in hun permanente educatie en hun vaardigheidsniveau hebben vergroot met Kubernetes. Alleen individuen die met succes alle Kubernetes-certificeringen van CNCF hebben behaald - CKA, CKAD, CKS, KCNA, KCSA - ontvangen de titel "Kubestronaut".

Kubestronaut BadgeCertified Kubernetes Security Specialist BadgeCertified Kubernetes Administrator BadgeCertified Kubernetes Application Developer BadgeKubernetes and Cloud Native Security Associate BadgeKubernetes and Cloud Native Associate Badge

AWS Certified Developer - Associate

Behaalders van deze certificering hebben een uitgebreide kennis van applicatie life-cycle management. Ze toonden vaardigheid in het schrijven van applicaties met AWS-service-API's, AWS CLI en SDK's; containers gebruiken; en implementeren met een CI/CD-pipeline. Badge-eigenaren kunnen cloudgebaseerde applicaties ontwikkelen, implementeren en debuggen die de best practices van AWS volgen.

Terraform Associate (003)

Terraform is een Infrastructure as Code (IaC) tool waarmee u veilig en voorspelbaar programmatisch infrastructuur in elke cloud kunt inrichten en beheren. Terraform associates kennen de concepten, vaardigheden en use cases waarvoor Teraform gebruikt kan worden.

Technology Stack

AWS

Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services.

Argo CD

A declarative, GitOps continuous delivery tool for Kubernetes.

GitLab

The One DevOps Platform for software innovation.

Terraform

Deliver infrastructure as code.

Kubernetes

Open-source system for automating deployment, scaling, and management of containerized applications.

Grafana

Query, visualize, alert on, and explore your metrics, logs, and traces wherever they are stored.

Loki

Horizontally scalable, highly available, multi-tenant log aggregation system inspired by Prometheus.

Tempo

Open source, easy-to-use, and high-scale distributed tracing backend.

OpenTelemetry

High-quality, ubiquitous, and portable telemetry to enable effective observability.

Prometheus

Prometheus collects and stores its metrics as time series data.

Falco

Falco is a cloud-native security tool designed for Linux systems.

gVisor

gVisor is an open-source Linux-compatible sandbox that runs anywhere existing container tooling does.

Trivy

The all-in-one open source security scanner.

Kube-bench

Tool that checks whether Kubernetes is deployed securely by running the checks documented in the CIS Kubernetes Benchmark.

Longhorn

Cloud native distributed block storage for Kubernetes

Elastic

Open, extensible, full-stack observability built on search

Helm

The package manager for Kubernetes.

DigitalOcean

A simple and scalable cloud platform for all developer needs.

Harbor

Open-source trusted cloud native registry project that stores, signs, and scans content

Docker

Docker is a platform designed to help developers build, share, and run modern applications.

Cloudflare

Content delivery network and DDoS mitigation company.

Kaniko

Tool to build container images from a Dockerfile, inside a container or Kubernetes cluster.

NextJS

An open-source web development framework created by Vercel enabling React-based web applications with server-side rendering and generating static websites.

Wordpress

The world's most popular website builder.

Strapi

The next-gen headless CMS, open-source, javascript, enabling content-rich experiences to be created, managed and exposed to any digital device.

Velero

Open source tool to safely backup and restore, perform disaster recovery, and migrate Kubernetes cluster resources and persistent volumes.